Archeologisch monument

Bord-Cultuur-hist-mon

Historische  vindplaats  Varsen

In Varsen, zijn opgravingen gedaan en uit historisch onderzoek is opgemaakt dat hier duizenden jaren geleden een ‘Trechterbeeker volk’ woonde. Dit volk is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de Hunebedden in Drenthe. Op deze locatie in Varsen hadden ze echter hun voornaamste kenmerk gebouwd, woonhuizen die voor het eerst in de geschiedenis van Nederland verschillende generaties na elkaar huisvesten. Dit feit is aangegrepen om twee van deze historische grondplannen van de huizen gestileerd neer te leggen. Het is een ontwerp geworden wat enigszins verstopt in het landschap is ligt, enkel gemarkeerd met enkele uitstekende houten palen. En anderzijds vanaf het monument de mooiste blikken over het omringende landschap garandeert. Uit de grondplannen zijn verschillende stukken weg gelaten die onze gaten in de kennis van dit volk symboliseren.

====================================================================

Voor recreanten is een bijzondere pleisterplaats aangelegd langs de rivier: landschapskunstenaar Mark Kino uit Arnhem heeft een archeologisch monument ontworpen dat de prehistorische bewoning van de locatie symboliseert. Uit archeologisch onderzoek is namelijk gebleken dat hier 10.000 tot 5.000 jaar geleden een nederzetting was van jagers uit de Trechterbekercultuur.

Bron:  Dienst Landelijk Gebied (Feb. 2011)