Nieuwsbrief

logo varsen1Jaargang 20  Nr. 123    17-04-2020

Redactie: Janny Schuldink

E-mail: secretaris@varsen.nl

Internet: www.varsen.nl

Geen activiteiten door corona

 Ook in Varsen hebben we  ons te houden aan de regels van het RIVM. Hierdoor zijn er ondertussen al een aantal activiteiten niet doorgegaan.

Hieronder staan ze vermeld:

Wagenbouw: Met een enthousiast team waren we begonnen met de bouw van de wagen voor de koningsdag.  Hierop kwam abrupt een einde.

Make-up middag. Deze leuke middag voor meisje van 12 tot 18 jaar die gepland was op 28 maart is komen te vervallen.

We weten nog niet wat de tijd ons brengt,  zo het nu lijkt gaat de jaarlijkse BBQ dit jaar niet door.

Hoe het verder zal gaan met activiteiten is afwachten, afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkeld.

We hopen dat we met zijn allen deze tijd gezond door mogen komen. Graag tot in betere tijden.

===============================================================

Plaatselijk Belang Ommerkanaal overhandigt beloofde rode beuk n.a.v. 40 jarig bestaan Plaatselijk Belang Varsen!

Deze belofte werd afgelopen dinsdag 7 april waar gemaakt op de plek waar het pontje over de vecht in Varsen gaat komen. Het pontje is er nog niet maar de rode beuk staat er al wel. Met gepaste afstand werd het bordje overhandigd door Henri Petter, Voorzitter van PB Ommerkanaal aan Wim Welleweerd, Penningmeester van PB Varsen.

Dit leuke originele cadeau van PB Ommerkanaal heeft PB Varsen te danken aan het 40-jarig bestaan in juni afgelopen jaar. Het werd aangeboden tijdens de opening van de Brink.

Dan zou je denken dat de boom daar moet komen te staan, maar helaas is dat niet mogelijk. Dit omdat de boom uit eindelijk te groot wordt voor de Brink.

Dat deze nu bij het pontje staat is voor iedereen erg leuk. Als je over het fietspad door Varsen fietst richting Erve Vechtdal, ook wel de Koesafari,  dan kun je bij de rode beuk met het pontje oversteken richting Vilsteren en zo je weg verder vervolgen. En hoe fijn is het dan als het zonnetje schijnt of als het regent en je even onder de rode beuk kunt schuilen. Maar ook is het mooi als je op het water vaart en vanaf een afstand kan zien waar de pont is omdat de rode beuk over een aantal jaren als een ware rots in de branding daar in volle bloei staat.
En deze boom kan er nog wel een tijd staan want de oudste beuk is 400 jaar oud, dan kunnen wij er met z’n allen er nog een hele tijd van genieten.

==============================================================

Contributie Plaatselijk Belang

Binnenkort zal de contributie voor het lidmaatschap van P.B. Varsen weer geïnd worden.

Heeft u nog geen automatische machtiging afgegeven dan kunt u die alsnog aanvragen bij penningmeester Wim Welleweerd via penningmeester@varsen.nl

Vanwege het coronavirus willen we leden en donateurs die geen machtiging hebben afgegeven in de gelegenheid stellen om hun bijdrage a € 7,50 per persoon over te maken naar:

Ver. Plaats. Belang Varsen

IBAN: NL50 RABO 0348 9755 70

o.v.v. Lidmaatschap P.B. Varsen

Wij zien uw bijdrage graag voor  15 mei op onze bankrekening bijgeschreven.

=============================================================

Coronahulp

Gezien de situatie waarin we momenteel verkeren kan er nu extra hulp voor elkaar nodig zijn.

Stichting Evenmens en Wijz Welzijn hebben de handen in elkaar geslagen en hebben een hulplijn gestart “Ommen Helpt elkaar”.

Veel mensen worden geraakt door de maatregelen met betrekking tot het Corona virus.

Het is goed om elkaar te helpen en te ondersteunen waar mogelijk. Heeft u een hulpvraag dan kunt u via het telefoonnummer 0529-820996 uw vraag hier neerleggen.

Zij gaan aan de slag om hier een passende oplossing voor te zoeken.

Kijkt u ook in uw omgeving (Varsen) wie er hulp kan gebruiken? U kunt hen dan eventueel ook aanmelden.